Kort om Klubben


Klubbens historie BK Vestenvinden blev stiftet i april 1993 og hører hjemme i Bowl'nFun i Esbjerg. 
I dag har vi ca. 35 medlemmer, unge som ældre.
I klubbens formålsparagraf i vedtægterne står der følgende :
Det er klubbens formål at :
samle bowlingudøvere
deltage i de af JBU og DBwF arrangerede holdturneringer og stævner
deltage i øvrige stævner såvel i som udenfor klubbens regi
arrangere forskellige sammenkomster for klubbens medlemmer.

 

Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 7 medlemmer; 
formand, kasserer, sekretær, seniorleder, ungdomsleder samt 2 suppleanter.
Bestyrelsen leder i samarbejde med forskellige udvalg det daglige arbejde i klubben.
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsens medlemmer kan ses andet sted på disse sider.

 

Træningstider
Vi træner hver mandag (undtagen helligdage).
Ungdomsspillere spiller kl. 17.45-19.00
og seniorer kl. 19.00-21.00.
Vi træner 1 time med 2 personer på hver bane, 
eller 2 timer med 3 personer pr. bane.

Nye medlemmer er velkomne til en gratis træningstime

 

 

 

Klublokale

Til højre i forhallen ligger vores klublokale.

 

 

Priser

Hvad koster det at være medlem ?
Der gælder følgende priser og betingelser for medlemskab pr. 1. januar 2010 :

Indmeldelsesgebyr :

0-25 år 

25 kr.

Over 26 år

50 kr.


Klubkontingent (betales halvårligt) :

0-25 år 

150 kr. pr. år

26-60 år

400 kr. pr. år

Over 60 år

150 kr. pr.år (pensionister)


Baneleje pr. måned :

Senior

205 kr. pr. person ved 2 pers. pr. bane i 1 time

Senior

275 kr. pr. person ved 6 pers. på 2 baner i 2 timer

Ungdom

130 kr. pr. person ved 2 pers. pr. bane i 1 timeRykkergebyr :

Senior

50 kr.

Ungdom

25 kr.


Rykkergebyret opkræves så snart betalingsfristen er overskredet!
Seneste betaling er den første mandag i hver måned på en træningsaften og senest den 25. i måneden forud på posthuset/i banken. Langt de fleste af klubbens medlemmer benytter sig af betalingsservice.

 

Turnering
Der er gode muligheder for at kvalificere sig til at spille på et af klubbens turneringshold.
Vi spiller i både seniorrækker og ungdomsrækker.
Vi har p.t. ingen ungdomshold (for få ungdomsspillere), men 2 hold i seniorrækker.
Vi spiller turnering mod klubber i andre byer i vores område (region 4), som tæller
de tidligere Ribe-, Vejle- og Sønderjyllands amter.
Derudover deltager klubbens medlemmer også i stævner i hele Jylland, på Fyn og Sjælland og i udlandet.
Du kan høre nærmere hos enten seniorlederen eller ungdomslederen.

 

 

 

HUSK !! Du er altid velkommen i BK Vestenvinden